Certifikace

1996 - Ocenění na výstavě  Světový obal Worldstars ´96

2004 - ISO, certifikát systému managementu jakosti

2007 - Úspěšně proběhla recertifikace systému managementu jakosti, ISO

2013 - Úspěšně proběhla recertifikace systému managementu jakosti, ISO

cer-cz worlstar