Historie

firma
Za téměř 26 let od založení (na podzim roku 1991) se rozšířením provozních prostor a investicemi do technologie Probas změnil z malého a středního výrobce ve velkozpracovatele vlnité lepenky. 

Za symbolický milník tohoto procesu je považován rok 1997, kdy byl zakoupen in-line výsekový stroj Curioni NT s možností tříbarevného tisku.